Už jsem to tu naznačoval, a teď přišla ta chvíle, kdy je webový emulátor legendárního PMD 85 připravený k veřejnému alfatestu. Zde je opět průvodce…

Na úvod předesílám, že je zatím problém v prohlížeči Firefox, tam emulátor moc nefunguje. Funguje v Opeře, Chromu i Firefoxu (v nových verzích i se zvukem) a v nových IE (bez zvuku).

Aktualizace: problém ve Firefoxu se mi snad podařilo vyřešit.

O PMD naleznete na webu spoustu informací, například u Schottka, u Libora Lasoty, Petera Chrenka nebo u RM týmu (Martinu Bórikovi z RM týmu patří můj dík za cennou pomoc a rady při tvorbě tohoto emulátoru).

Emulátor PMD 85 je opět součástí mého  osmibitového IDE ASM80. Až jej odladím alespoň do betaverze, udělám z něj asi i samostatný projekt, zatím je primárně určen k ladění assemblerových pokusů s PMD, tedy v rámci ASM80.

Spuštění emulátoru

Prosté – klikněte na odkaz Emulátor PMD 85. Vlevo je sloupec se soubory, které máte uložené v prohlížeči. Uprostřed je samotný emulátor. Vpravo pak ovládání “virtuální magnetofonové pásky”.

Používání emulátoru

Ovládá se normální klávesnicí PC. Většina kláves je stejná (znaky, čísla, mezera), levý EOL je namapován na ENTER. Tlačítko Esc funguje jako STOP, pokud chcete reset, stiskněte Shift a Scroll Lock. Bohužel rozložení znaků na klávesnici PMD 85 bylo trošku jiné – koukněte na layout klávesnice PMD. Snažil jsem se nechat klávesy na těch místech, kde jsou. K0 až K11 se proměnily v klávesy F1 – F12, což přineslo jeden problém: stránku nelze reloadovat pomocí F5. Ale to ještě pořeším.

Základy MONITORu

Doporučuju příručky, které jsou ke stažení na výše zmíněných odkazech. Pro základní práci postačí tyto příkazy:

MGLD xx – nahrání souboru z pásku do paměti. XX je hexadecimální číslo souboru – musí odpovídat tomu, s jakým číslem byl záznam na pásku nahrán. Po nahrání se program buď spustí sám, nebo je ho potřeba spustit pomocí JUMP.

JUMP xxxx – skok na startovací adresu programu. Adresu XXXX musíte znát, u demonstračních pásků, které jsem připravil, se objeví v okně.

BASIC G – Spustí interpret BASICu. Nezapomeňte na mezeru před písmenem G!

Nahrání demonstrační hry

Ukážeme si nahrání a spuštění hry AUTO. Po resetu klikneme na demonstrační pásku Auto:

Tím se připraví páska s nahrávkou programu AUTO. Na displeji se objeví informace o programu:

 

Je tedy jasné, že program se bude nahrávat z monitoru příkazem MGLD 00. Po nahrání ho budeme spouštět pomocí JUMP 2000.

Napíšeme tedy MGLD 00, odešleme ENTERem a klikneme na „Tape start – playback“.

 

Na displeji se objeví  „00/? AUTO“ – tedy číslo nahrávky, typ a název. Po nahrání nápis zmizí a my můžeme zadat kýžený JUMP 2000.

S páskou se pracuje stejně jako v emulátoru PMI-80.

Basic G

K vyvolání interpreteru BASIC slouží příkaz BASIC G. V demonstračních páskách je i hra Bombardér, která je právě v BASICu. Nahrává se pomocí LOAD 02 (samozřejmě až z BASICu, ne z MONITORu) a spustí se klasickým RUN.

Co dál?

Rád bych svůj emulátor (pokud se nemýlím, tak je to první javascriptový emulátor PMD vůbec) vylepšil, dopiloval, rozšířil a otestoval – viz Roadmap. Zatím budu rád, když mi nahlásíte chyby nebo náměty pomocí tlačítka Usertvoice (ta bublina s otazníkem v pravém horním rohu).

A teď – happy retro gaming!