IDE obsahuje jednoduchý emulátor procesorů 8080, 6502 a Z80. Stiskem F10 proběhne překlad a spustí se emulátor. Můžete krokovat instrukce po jedné nebo po 50 a můžete měnit obsah registrů (změna obsahu paměti zatím není implementována)