Pokračování článku o loaderech na ZX Spectru. Držte si klobouky a vytáhněte kalkulačky, pojedeme z kopce!

Minule jsem skončil s tím, že příště bude potřeba počítat a vážit každý takt. Naším spojencem nejbližším bude tentokrát čekací smyčka v rutině LD_EDGE_1. Připomeňme si ji:

LD_EDGE_2:    
     CALL  LD_EDGE_1 ;Zde se v podstatě volá ještě jednou LD_EDGE_1 a
     RET   NC ;návrat pokud došlo k chybě.
LD_EDGE_1:    
     LD   A,$16 ;7T
LD_DELAY:     
     DEC   A ;4T
     JR   NZ,LD_DELAY ;12T / 7T
     AND   A ;4T
 
LD_SAMPLE:    
     ......

Vidíte ji tam u LD_DELAY? Ano? Tak to je ona! Zabere 7T + 21*(4T+12T) + (4T+7T) = 354T, což je docela dost taktů na to, aby se v nich dalo něco rozumně dělat. Co třeba? No, nejčastěji nějaké počítadlo toho, kolik ještě zbývá nahrát.

Grafický ukazatel

U textovky Poradce jsem použil, kromě děsivého blikání, taky jakýsi „teploměr“, který ukazoval, kolik ještě zbývá nahrát. Je to takové to vlevo…

Tenhle efekt je jednodušší, než byste možná čekali. Délka sloupečku je téměř přesně „délka souboru / 512“ (píšu „téměř přesně“, protože jsem ho tehdy namaloval o kousek kratší…) Takže si vezmu vyšší bajt zbývajícího počtu bajtů (ten je ve dvojici registrů DE), vydělím dvěma, přičtu offset odspodu obrazovky, převedu si souřadnici na adresu v obrazovce a daný bajt maskuju s hodnotou %11100111 – tedy vše zůstává, jen dva body uprostřed, které jsou shodou okolností zrovna ten „teploměr“, se umáznou. K přepočtu použiju dokonce rutinu PIXEL-ADD ($22AA) z ROMky Spectra, která vezme souřadnice v B a C (stejný souřadný systém jako má PLOT) a z nich spočítá adresu na obrazovce (HL) a masku bodu (A).

LD_EDGE_2:    
     CALL  LD_EDGE_1 
     RET   NC 
LD_EDGE_1:    
     JP   LD_OWN 
LD_BACK:     
     LD   A,03 ;7T
LD_DELAY:     
     DEC   A ;4T
     JR   NZ,LD_DELAY ;12T/7T
         ;7T + 2*(4+12) + (4+7) = 50T
     AND   A 
LD_SAMPLE:    
     INC   B 
     RET   Z 
     LD   A,7f 
     IN   A,(fe) 
     RRA   
     RET   NC 
     XOR   C 
     AND   20 
     JR   Z,LD_SAMPLE 
     LD   A,C 
     CPL   
     LD   C,A 
     LD   A,06 
     RRCA  
     AND   07 
     OR   08 
     OUT   (fe),A 
     SCF   
     RET   

LD_OWN:      
     PUSH  DE ;11T
     PUSH  HL ;11T
     PUSH  BC ;11T
     PUSH  AF ;11T
     LD   B,D ;4T
     SRL   B ;8T
     NOP   ;4T
     INC   B ;4T
     INC   B ;4T
     LD   C,00 ;7T
     CALL  22aa ;17T + 132T rutina
     LD   A,(HL) ;7T
     AND   e7 ;7T
     LD   (HL),A ;7T
     POP   AF ;10T
     POP   BC ;10T
     POP   HL ;10T
     POP   DE ;10T
     JP   LD_BACK ;10T

Jak vidíte, zasáhnul jsem do časovací smyčky tak, že na začátek jsem si odskočil do vlastní rutiny pro obsluhu onoho efektu (i s odskokem to je 305T), a po návratu mám ještě stále dost času, takže si počkám dalších 50T, což dává výsledných 355T, a to je skoro přesně to naše Magické Číslo!

Číselný ukazatel

Pokud chcete ukazovat místo nějakého ubývajícího sloupečku raději číslo, bude to náročnější. Každá číslice se totiž musí vykreslit na obrazovku, což je osm zápisů na každou číslici, při trojmístném počítadle to je už docela hodně, to se do 354T nevejde. Musíte proto rozsekat algoritmus na části, které se do tohoto časového limitu vejdou, a postupně je volat. Neocenitelným pomocníkem vám bude druhá sada registrů a indexregistr IY.

Velmi pěkná počítadla měly hry od Hewson a české programy od Universum (tuším), používaly vlastní font a měly i efekt přetáčení číslic. Já jsem u další textovky měl jen prosté počítání „počtu bajtů / 64“, což se mi pro 48kB blok vejde stále do tří číslic. Na začátku jsem si požadované číslice připravil (desítkově!) do registrů D a E (resp. do těch zrcadlových):

PUSH  DE 
     EXX   
     POP   HL 
     LD   DE,00 
     LD   BC,$40
LD_DIV:     
     AND   A 
     SBC   HL,BC 
     JR   C,b0be 
     LD   A,E 
     ADD   A,01 
     DAA   
     LD   E,A 
     LD   A,D 
     ADC   A,00 
     DAA   
     LD   D,A 
     JR   LD_DIV 
LD_DIV2:     
     LD   H,3d 
     LD   BC,4001 
     EXX   
     LD   IY, LD_CHARS ; bude dal...

Efekt neprobíhal přímo v LD_EDGE, ale v LD_8_BITS. I když LD_EDGE bylo upravené tak, aby používalo při načítání bajtů výrazně jiné časovací hodnoty:

LD   B,b0 
     LD   L,01 
LD_8_BITS:    
     CALL  LD_EDGE_2M
     RET   NC 
     LD   A,d4 
     CP   B 
     RL   L 
     LD   B,b0 
     JP   NC,LD_LONGWAY 
     LD   A,H 
     XOR   L 
     LD   H,A 
;... zbytek normálně...

;LD_EDGE_2M : 468 + 58 * B
;zkraceno o 462T
LD_EDGE_2M:    
     CALL  LD_EDGE_1M 
     RET   NC 
     LD   A,10 
     DEC   A 
     JR   NZ,b157 ; 254T
LD_EDGE_1M:    
     AND   A 
     INC   B 
     RET   Z 
     LD   A,7f 
     IN   A,(fe) 
     RRA   
     XOR   C 
     AND   20 
     JR   Z,b15b 
     LD   A,C 
     CPL   
     LD   C,A 
     AND   04 
     OR   08 
     OUT   (fe),A 
     SCF   
     RET   


Samotný efekt se pak odehrával takto:

LD_LONGWAY:    
     EXX   
     DEC   C 
     JP   Z,LD_SUB1 
     JP   (IY) 

LD_RETHERE:    
     POP   IY 
     EXX   
     JP   LD_8_BITS 

LD_SUB1:     
     LD   C,07 
     DEC   B 
     JP   Z,LD_SUB2 
     LD   A,04 
     DEC   A 
     JR   NZ,b1a9 ;wait 59T
     EXX   
     JP   LD_8_BITS 

LD_SUB2:     
     LD   A,E 
     SUB   01 
     DAA   
     LD   E,A 
     LD   A,D 
     SBC   A,B ;v B je 0
     DAA   
     LD   D,A 
     LD   B,$40 
     LD   IY,LD_CHARS 
     LD   HL,$3d00 
     EXX   
     JP   LD_8_BITS 

         ;1. cislice
LD_CHARS:     
     LD   A,E 
     ADD   A,A 
     ADD   A,A 
     ADD   A,A 
     OR   $81 
     LD   L,A 
     LD   A,(HL) 
     LD   (50fd),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (51fd),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (52fd),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (53fd),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (54fd),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (55fd),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (56fd),A 
     CALL  LD_RETHERE 

         ;2. cislo
     LD   A,E 
     AND   $f0 
     RRA   
     OR   $81 
     LD   L,A 
     LD   A,(HL) 
     LD   (50fc),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (51fc),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (52fc),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (53fc),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (54fc),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (55fc),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (56fc),A 
     CALL  LD_RETHERE 

         ;3. cislo
     LD   A,D 
     ADD   A,A 
     ADD   A,A 
     ADD   A,A 
     OR   $81 
     LD   L,A 
     LD   A,(HL) 
     LD   (50fb),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (51fb),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (52fb),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (53fb),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (54fb),A 
     CALL  LD_RETHERE 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (55fb),A 
     INC   L 
     LD   A,(HL) 
     LD   (56fb),A 
     LD   (56fb),A 
     NOP   
     LD   IY,LD_CHARS 
     EXX   
     JP   LD_8_BITS 

 

K tomu samozřejmě pár vysvětlivek:

V registrech DE je vlastní počítadlo, uložené v BCD kódování. V registru C je počítadlo bitů, v registru B počítadlo bajtů. Jakmile dopočítají do nuly, proběhne snížení počítadla o 1, úprava výsledku instrukcí DAA a příprava na samotný tisk znaků. Do HL je uložena hodnota $3D00, což je shodou okolností adresa ROM, kde jsou uloženy číslice, a do IY je uložena adresa rutiny LD_CHARS, která číslice vykresluje.

Když rozsekáte rutinu na kousky, máte dvě možnosti. Buď upravujete kód a přepisujete adresu, kam se má příště skočit, nebo si adresu uchováváte nějak jinak. Tady to je v registru IY. Jednoduchým trikem CALL LD_RETHERE (Jako že RET HERE, vrať se sem) skočíte zpátky do LD_8_BITS, a zároveň se návratová adresa dostane do IY, takže při příštím volání bude JP (IY) směřovat na další kousek. Všimněte si, že tisk znaků je právě voláním LD_RETHERE rozsekán na malé kousky.

Ukazatel času a další

Když počítáte čas, je to složitější než počítat bajty. Musíte totiž buď počítat každý bit jinak (jedničkový je dvakrát tak delší než nulový), anebo využít přerušení (ano, přerušení v loaderu!)

Hledal jsem ukázku toho prvního přístupu, ale než jsem ji stihnul okomentovat, ozval se mi Busy, že našel zdroják svého loaderu k Overscanu, a jestli bych ho nechtěl publikovat. Takže s Busyho laskavým svolením: Overscan loader!

(Počítání času i grafické efekty jsou v ceně!)

A tady je zdroják i s Busyho komentáři (Díky!) Protože to je dlouhé, tak se s vámi rozloučím už zde a popřeju hodně zdaru při vlastním experimentování.

5b00      *a
5b00      *s
5b00      ;==============================================================;
5b00      ;== Verzia 16 == Loader pre Overscan == 12.08.1991 Busy soft ==;
5b00      ;==============================================================;
5b00      znaky =  #8800	Modifikovany znakovy font
5b00          org #8200,0
8200 f3     p   di
8201 310082      ld  sp,p
8204 fd217f00     ld  iy,#7f	Inicializacia casovacov pre cas a auto kitt
8208 210080      ld  hl,#8000	Inicializacia IM2 vektora
820b 110180      ld  de,#8001
820e 011001      ld  bc,#0110
8211 3681       ld  (hl),#81
8213 edb0       ldir
8215 212183      ld  hl,rut	Presun obsluznej rutinky IM2
8218 118181      ld  de,#8181
821b 010800      ld  bc,load-rut
821e edb0       ldir
8220 067f    i   ld  b,#7f
8222 216711      ld  hl,#1167
8225 11d685      ld  de,k
8228 d5        push de
8229 7e     ll14  ld  a,(hl)	Zaplacanie pameti blbostami
822a ad        xor l		(pre oklamanie nepriatela)
822b 12        ld  (de),a
822c 02        ld  (bc),a
822d a9        xor c
822e 0b        dec bc
822f 02        ld  (bc),a
8230 0b        dec bc
8231 13        inc de
8232 2b        dec hl
8233 7c        ld  a,h
8234 b5        or  l
8235 20f2       jr  nz,ll14
8237 e1        pop hl
8238 012a7a      ld  bc,-k
823b edb0       ldir
823d 3e80    rst  ld  a,#80	Spustenie IM2
823f ed47       ld  i,a
8241 ed5e       im2
8243 fb        ei
8244 cd0c85      call zn		Konverzia znakoveho fontu
8247 3e48       ld  a,#48
8249 32b784      ld  (n20+2),a
824c 210040      ld  hl,#4000	Priprava obrazovky
824f 110140      ld  de,#4001
8252 010018      ld  bc,#1800
8255 71        ld  (hl),c
8256 edb0       ldir
8258 010603      ld  bc,#0306
825b 71        ld  (hl),c
825c edb0       ldir
825e 21a341   o   ld  hl,#41a3	Stvorceky pod kitt efekt
8261 0e06       ld  c,#06
8263 061a    ll11  ld  b,#1a
8265 e5        push hl
8266 367e    ll10  ld  (hl),#7e
8268 2c        inc l
8269 10fb       djnz ll10
826b e1        pop hl
826c 24        inc h
826d 0d        dec c
826e 20f3       jr  nz,ll11
8270 210059      ld  hl,#5900	Cerveny ramik uprostred
8273 011208      ld  bc,#0812
8276 5d        ld  e,l
8277 73     ll12  ld  (hl),e
8278 2c        inc l
8279 71        ld  (hl),c
827a 7d        ld  a,l
827b c61d       add a,#1d
827d 6f        ld  l,a
827e 71        ld  (hl),c
827f 2c        inc l
8280 73        ld  (hl),e
8281 2c        inc l
8282 10f3       djnz ll12
8284 21e15a      ld  hl,#5ae1
8287 1e44       ld  e,#44
8289 cd0083      call sap
828c 21e158      ld  hl,#58e1
828f cdfe82      call pas
8292 21015a      ld  hl,#5a01
8295 cdfe82      call pas
8298 215f85      ld  hl,firma	Vypis textov
829b cd0783      call text
829e 217685      ld  hl,demo
82a1 cd0783      call text
82a4 219185      ld  hl,loatim
82a7 cd0783      call text
82aa cd2983      call load		Zavolanie loadera
82ad 08        ex  af,af
82ae af        xor a
82af cdf884      call out		Border 0
82b2 08        ex  af,af
82b3 3839       jr  c,ok		Ak sa blok nahral dobre tak skok
82b5 af     error xor a		Ak nastala chyba pri loade
82b6 210048      ld  hl,#4800	tak vypis oznam
82b9 77     ll13  ld  (hl),a
82ba 23        inc hl
82bb cb64       bit 4,h
82bd 28fa       jr  z,ll13
82bf 112548      ld  de,#4825
82c2 212515      ld  hl,#1525
82c5 cd0b83      call txt
82c8 21d285      ld  hl,krik
82cb cd0b83      call txt
82ce 21a585      ld  hl,rew
82d1 cd0783      call text
82d4 21b785      ld  hl,reload
82d7 cd0783      call text
82da af        xor a
82db 32b784      ld  (n20+2),a
82de 06ff    press ld  b,#ff	Cakanie na stlacenie klavesy
82e0 cdcf83      call mmm		Pocas cakania volame loader
82e3 af        xor a		aby efekty stale bezali
82e4 dbfe       in  a,(#fe)
82e6 f6e0       or  #e0
82e8 3c        inc a
82e9 28f3       jr  z,press
82eb c33d82      jp  rst
82ee       
82ee 210058   ok   ld  hl,#5800	Ak sa blok nahral poriadku
82f1 110158      ld  de,#5801	zmazeme vsetky atributy
82f4 0603       ld  b,#03
82f6 edb0       ldir
82f8 cde6c3      call 50150    Dekomprimacia dema
82fb c376e9      jp  59766	Spustenie dema
82fe       
82fe 1e12    pas  ld  e,#12	Nejake pomocne podprogramy
8300 061e    sap  ld  b,#1e	pre kreslenie ramikov
8302 73     pp1  ld  (hl),e
8303 2c        inc l
8304 10fc       djnz pp1
8306 c9        ret
8307       
8307 5e     text  ld  e,(hl)	Vypis textu
8308 23        inc hl		HL = adresa textu
8309 56        ld  d,(hl)	DE = pozicia textu na obrazovke
830a 23        inc hl
830b e5     txt  push hl
830c d5        push de
830d 6e        ld  l,(hl)
830e 2688       ld  h,>znaky
8310 0608       ld  b,#08
8312 7e     xtx  ld  a,(hl)	Vypis jedneho znaku
8313 12        ld  (de),a
8314 14        inc d
8315 24        inc h
8316 10fa       djnz xtx
8318 d1        pop de
8319 e1        pop hl
831a 1c        inc e
831b cb7e       bit 7,(hl)	Text konci znakom s nastavenym bit7=1
831d 23        inc hl
831e 28eb       jr  z,txt
8320 c9        ret
8321       
8321 08     rut  ex  af,af	Rutinka beziaca z prerusenia
8322 fd24       inc yh		YH = casovac pre kitt efekt
8324 fd2c       inc yl		YL = casovac pre pocitanie a vypis casu nahravania
8326 08        ex  af,af
8327 fb        ei
8328 c9        ret
8329       
8329 af     load  xor a		POZOR, tu zacina loader !!
832a cdf884      call out
832d 211f40   rohy  ld  hl,#401f	Vykreslenie useknutych rohov
8330 11ff57      ld  de,#57ff
8333 7b        ld  a,e
8334 77        ld  (hl),a
8335 12        ld  (de),a
8336 d9        exx
8337 010207      ld  bc,#0702
833a 210040      ld  hl,#4000
833d 11e057      ld  de,#57e0
8340 77        ld  (hl),a
8341 12        ld  (de),a
8342 7e     rr1  ld  a,(hl)
8343 24        inc h
8344 15        dec d
8345 cb27       sla a
8347 77        ld  (hl),a
8348 12        ld  (de),a
8349 d9        exx
834a 7e        ld  a,(hl)
834b 24        inc h
834c 15        dec d
834d cb3f       srl a
834f 77        ld  (hl),a
8350 12        ld  (de),a
8351 d9        exx
8352 10ee       djnz rr1
8354      nnn
8354 3ef8    rrr  ld  a,#f8	Chytanie uvodneho tonu
8356 32f484      ld  (xor+1),a
8359 2600       ld  h,#00
835b 06ff    djnz  ld  b,#ff
835d cdcf83      call mmm
8360 25        dec h
8361 20f8       jr  nz,djnz
8363 cdcf83      call mmm
8366 30ec       jr  nc,nnn
8368 cdcb83      call ppp
836b 30e7       jr  nc,nnn
836d 069c    sss  ld  b,#9c
836f cdcb83      call ppp
8372 30e0       jr  nc,nnn
8374 3ec6       ld  a,#c6
8376 b8        cp  b
8377 30db       jr  nc,rrr
8379 24        inc h
837a 20f1       jr  nz,sss
837c 3efc       ld  a,#fc
837e 32f484      ld  (xor+1),a
8381 06c9    ttt  ld  b,#c9
8383 cdcf83      call mmm
8386 30cc       jr  nc,nnn
8388 78        ld  a,b
8389 fed4       cp  #d4
838b 30f4       jr  nc,ttt
838d cdcf83      call mmm
8390 d0        ret nc
8391 79        ld  a,c		Uvodny ton a sync-pulz OK a mozeme loadovat
8392 ee03       xor #03
8394 4f        ld  c,a
8395 cdb583      call byte     Load flagbajtu
8398 d0        ret nc
8399       
8399 dd21e6c3  loa  ld  ix,50150	Samotna slucka loadujuca bajty dema
839d 116a24      ld  de,9322
83a0      ;   ld  ix,#4000	Pri testovani efektov v loaderi
83a0      ;   ld  de,#1b00	sa blok nahraval do obrazovky
83a0 cdb583   loa1  call byte
83a3 d0        ret nc
83a4 dd7500      ld  (ix+#00),l
83a7 dd23       inc ix
83a9 1b        dec de
83aa 7a        ld  a,d
83ab b3        or  e
83ac 20f2       jr  nz,loa1
83ae cdb583      call byte     load parity
83b1 d0        ret nc
83b2 fe01       cp  #01
83b4 c9        ret
83b5       
83b5 06b2    byte  ld  b,#b2	Loadnutie jedneho bajtu
83b7 2e01       ld  l,#01
83b9 cdcb83   loa9  call ppp
83bc d0        ret nc
83bd 3ecb    kk   ld  a,#cb
83bf b8        cp  b
83c0 cb15       rl  l
83c2 06b0       ld  b,#b0
83c4 30f3       jr  nc,loa9
83c6 7c        ld  a,h
83c7 ad        xor l
83c8 67        ld  h,a
83c9 37        scf
83ca c9        ret
83cb       
83cb cdcf83   ppp  call mmm		Loadnutie jedneho bitu
83ce d0        ret nc
83cf d9     mmm  exx		Loadnutie jednej polperiody
83d0 c3        db  #c3		Namiesto cakacej slucky su tu moje speci-rutinky
83d1 ec83    skok  dw  n1		Skok na cast kodu ktora sa prave ma vykonat
83d3       
83d3 7e     n1sub ld  a,(hl)       /0
83d4 81        add a,c		Prepocet casoveho udaja
83d5 fe0a       cp  #0a
83d7 0e00       ld  c,#00
83d9 3802       jr  c,n1aa
83db 0c        inc c
83dc af        xor a
83dd 77     n1aa  ld  (hl),a
83de 23        inc hl         \50
83df 7e        ld  a,(hl)
83e0 81        add a,c
83e1 fe06       cp  #06
83e3 0e00       ld  c,#00
83e5 3802       jr  c,n1bb
83e7 0c        inc c
83e8 af        xor a
83e9 77     n1bb  ld  (hl),a
83ea 23        inc hl         \100
83eb c9        ret           \110+call=117
83ec       
83ec fd7d    n1   ld  a,yl
83ee fe33       cp  51         \29
83f0 3866       jr  c,n10	Test, ci uz uplynula sekunda
83f2 0e01       ld  c,#01	aby sme mohli vypisat dalsi cas
83f4 fd7d       ld  a,yl
83f6 d632       sub 50
83f8 fd6f       ld  yl,a
83fa 215a85      ld  hl,cas       \76
83fd cdd383      call n1sub
8400 3e04       ld  a,#04
8402 110784      ld  de,n3
8405 181a       jr  jpde        \222 +/-
8407       
8407 23     n3   inc hl		Kazdu sekundu sa tiez zmeni
8408 cdd383      call n1sub	efektik v strednej tretinke
840b ed5f       ld  a,r
840d 32b984      ld  (udaj+1),a
8410 3a5b85      ld  a,(cas+1)
8413 0f        rrca
8414 9f        sbc a,a
8415 e60f       and #0f
8417 f607       or  #07
8419 32cc84      ld  (rot),a
841c 3e05       ld  a,#05
841e 112a84      ld  de,n2
8421 ed53d183  jpde  ld  (skok),de
8425 1ef9       ld  e,#f9
8427 c3e084      jp  wait        \222 +/-
842a       
842a 2b     n2   dec hl
842b cb7e       bit 7,(hl)       \32
842d 2808       jr  z,n2aa	Priprava na vypis jedneho znaku
842f 3e0e       ld  a,14
8431 01ec83      ld  bc,n1
8434 c3dc84      jp  buduci
8437 e5     n2aa  push hl
8438 6e        ld  l,(hl)
8439 2688       ld  h,>znaky
843b 1650       ld  d,#50
843d 0602       ld  b,#02        /2*88=202
843f 7e     dd1  ld  a,(hl)	Samotne vyprintenie jedneho znaku
8440 12        ld  (de),a
8441 24        inc h
8442 14        inc d
8443 7e        ld  a,(hl)
8444 12        ld  (de),a
8445 24        inc h
8446 14        inc d
8447 7e        ld  a,(hl)
8448 12        ld  (de),a
8449 24        inc h
844a 14        inc d
844b 7e        ld  a,(hl)
844c 12        ld  (de),a
844d 24        inc h
844e 14        inc d
844f 10ee       djnz dd1
8451 1c        inc e
8452 e1        pop hl
8453 3e01       ld  a,#01        \299
8455 c3e084      jp  wait
8458       
8458 fd7c    n10  ld  a,yh		Auto-Kitt efekt
845a fe02       cp  #02         \56
845c 3857       jr  c,n20	Test ci uz mame robit dalsiu fazu
845e c3        db  #c3
845f 9584    jump  dw  n12         \73
8461       
8461 21a358   n11  ld  hl,#58a3
8464 3647       ld  (hl),#47
8466 2c     incdec inc l
8467 7d        ld  a,l
8468 326284      ld  (n11+1),a
846b 216684      ld  hl,incdec      \124
846e febc       cp  #bc
8470 3f        ccf
8471 3802       jr  c,iidd
8473 fea4       cp  #a4
8475 9f     iidd  sbc a,a         \151
8476 e601       and #01
8478 ae        xor (hl)
8479 77        ld  (hl),a
847a 218484      ld  hl,jr+1
847d 3e03       ld  a,#03
847f ae        xor (hl)
8480 77        ld  (hl),a
8481 3ea2       ld  a,#a2        \210
8483 1803    jr   jr  #03
8485 329684      ld  (n12+1),a
8488 fd2600      ld  yh,#00
848b 3e02       ld  a,#02
848d 219584      ld  hl,n12
8490 225f84   buduce ld  (jump),hl
8493 184b       jr  wait        \267
8495       
8495 216458   n12  ld  hl,#5864      \73
8498 7d        ld  a,l
8499 febc       cp  #bc         \94
849b 3011       jr  nc,n12bb
849d 014104      ld  bc,#0441      \111
84a0 7e     n12aa ld  a,(hl)       /47
84a1 b9        cp  c
84a2 3801       jr  c,#01
84a4 3d        dec a
84a5 77        ld  (hl),a
84a6 2c        inc l
84a7 10f7       djnz n12aa        \4*47=188
84a9 229684      ld  (n12+1),hl
84ac 1835       jr  end
84ae       
84ae 3e08    n12bb ld  a,#08
84b0 216184      ld  hl,n11
84b3 18db       jr  buduce       /\174
84b5       
84b5 210048   n20  ld  hl,#4800	Zaplacanie strednej tretiny obrazovky
84b8 3e33    udaj  ld  a,#33        \82
84ba 772c772c     dw  #2c77,#2c77	8*[INC C : LD (HL),A]
84be 772c772c     dw  #2c77,#2c77
84c2 772c772c     dw  #2c77,#2c77     8*11=88
84c6 772c772c     dw  #2c77,#2c77     \
84ca 2002       jr  nz,n21       /
84cc 0f     rot  rrca
84cd 24        inc h
84ce cba4    n21  res 4,h
84d0 cbdc       set 3,h
84d2 22b684      ld  (n20+1),hl
84d5 32b984      ld  (udaj+1),a
84d8 3e03       ld  a,3
84da 1804       jr  wait        \68
84dc       
84dc ed43d183  buduci ld  (skok),bc	Nastavenie ktora cast kodu sa ma volat nabuduce
84e0 3d     wait  dec a
84e1 20fd       jr  nz,wait
84e3 d9     end  exx		Vsetky casti kodu trvaju 200 cyklov (+/- autobus)
84e4 a7     zzz  and a		Koniec mojich speci-rutiniek v loaderi
84e5 04     l222  inc b
84e6 c8        ret z
84e7 3eff       ld  a,#ff	#FF namiesto #7F nereaguje na medzeru
84e9 dbfe       in  a,(#fe)
84eb 1f        rra
84ec d0        ret nc
84ed a9        xor c
84ee e620       and #20
84f0 28f3       jr  z,l222
84f2 79        ld  a,c
84f3 eefc    xor  xor #fc		#FC namiesto CPL zabezpeci krajsie farby
84f5 4f        ld  c,a		uvodny ton cerveno-zlty a bajty modro-modre
84f6 e607       and #07
84f8 320058   out  ld  (#5800),a      +52
84fb 321f58      ld  (#581f),a	Nastavenie rohovych atributov
84fe f608       or  #08
8500 d3fe       out (#fe),a
8502 e607       and #07
8504 32e05a      ld  (#5ae0),a
8507 32ff5a      ld  (#5aff),a
850a 37        scf
850b c9        ret
850c       
850c 110088   zn   ld  de,znaky	Konverzia znakoveho fontu
850f d5     ll1  push de		Z romkoveho fontu vytvori kontury
8510 7b        ld  a,e		a tiez font preorganizuje tak aby
8511 fe20       cp  ' '		print rutinky bezali rychlejsie
8513 3002       jr  nc,#02
8515 c630       add a,'0'
8517 87        add a,a
8518 6f        ld  l,a
8519 260f       ld  h,#0f
851b 29        add hl,hl
851c 29        add hl,hl
851d cd4985      call read
8520 4f        ld  c,a
8521 23        inc hl
8522 cd5085      call write
8525 0606       ld  b,#06
8527 cd4985   ll2  call read
852a 4f        ld  c,a
852b 2b        dec hl
852c cd4985      call read
852f b1        or  c
8530 4f        ld  c,a
8531 23        inc hl
8532 23        inc hl
8533 cd5085      call write
8536 10ef       djnz ll2
8538 cd4985      call read
853b 4f        ld  c,a
853c 2b        dec hl
853d cd4985      call read
8540 23        inc hl
8541 cd5485      call rit
8544 d1        pop de
8545 1c        inc e
8546 20c7       jr  nz,ll1
8548 c9        ret
8549       
8549 7e     read  ld  a,(hl)
854a 0f        rrca
854b 0f        rrca
854c b6        or  (hl)
854d 07        rlca
854e b6        or  (hl)
854f c9        ret
8550       
8550 cd4985   write call read
8553 2b        dec hl
8554 b1     rit  or  c
8555 ae        xor (hl)
8556 12        ld  (de),a
8557 23        inc hl
8558 14        inc d
8559 c9        ret
855a 00000a00  cas  db  0,0,10,0,0	Buffer pre casovy udaj
      855f 4550    firma dw  #5045
8561 42757379     db  'Busy software '
      6  
      2  
      856f 70726573     db  'presen','t'+#80
      8576 8350    demo  dw  #5083
8578 3e3e3e20     db  '>>> THE OVER'
      0  
      8584 5343414e     db  'SCAN DEMO <<'
      d  
      8590 bc        db  '<'+#80
8591 e250    loatim dw  #50e2
8593 4c6f6164     db  'Loading'
      859a 20636361     db  ' cca 1 min'
      d  
      85a4 ae        db  '.'+#80
85a5 8848    rew  dw  #4888
85a7 52657769     db  'Rewing the tape'
      4  
      4  
      85b6 ac        db  ','+#80
85b7 c448    reload dw  #48c4
85b9 70726573     db  'press any key '
      e  
      5  
      85c7 616e6420     db  'and reload'
      f  
      85d1 ae        db  '.'+#80
85d2 202121a1  krik  db  ' !!','!'+#80
85d6      k
85d6      l   =  k-p		Navestie "l" bude celkova dlzka kodu
85d6       
85d6          org #6000,0	Dalsie rutinky nemaju ziadny ucel
6000 f3     mrs  di		sluzili ako pomoc pri odladovani
6001 ed56       im1
6003 af        xor a
6004 ed47       ld  i,a
6006 c3b3f4      jp  #f4b3	Skok do MRS
6009       
6009 cd0c85   zs   call zn		Test konverzie znakoveho fontu
600c 210088      ld  hl,znaky	Zobrazenie vsetkych znakov
600f 110040      ld  de,#4000	na obrazovke
6012 010008      ld  bc,#0800
6015 edb0       ldir
6017 c9        ret
6018       
6018 3e0c    poke  ld  a,12		Nastavi testovaci IM2 vektor do romky
601a d317       out (23),a	(Outy su pre zapis do romky na MB01)
601c 218181      ld  hl,#8181
601f 22ff3a      ld  (#3aff),hl
6022 3e04       ld  a,4
6024 d317       out (23),a
6026 c9        ret
6027          end